Hệ thống điều hành

Phân hiệu Trường đại học Thủy lợi

Số 2 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84).28.38400532 - Fax: (84).28.38400542